TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

 1. Derece Aidatı                       700,00 TL
 2. Derece Aidatı                       350,00 TL
 3. Derece Aidatı                       250,00 TL
 4. Derece Aidatı                       170,00 TL
 5. Derece Aidatı                       170,00 TL
 6. Derece Aidatı                       170,00 TL

 

Munzam Aidat

Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı ‘nın binde 5‘i kadardır.

Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahının binde 5‘i kadardır.

Munzam Aidatın Tavanı 2017 yılı için; 16 Yaşından büyükler için brüt Asgari Ücretin Yarısının 20 katı 17.775,00 TL‘dir.

 

Aidat Ödemeleri 

 • Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
 • 2017 yılı için;
  • 1. taksit son ödeme tarihi  : 30 Haziran 2017
  • 2. taksit son ödeme tarihi  : 31 Ekim 2017

Geciken taksitler için aylık %1,4 ceza uygulanır.