Üye Aidatları

2024 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ

Dereceler Sermaye Aralıkları YILLIK AİDAT TARİFESİ
1.Derece 1.000.000,00 TL üstü 8.000,-TL
2.Derece 500.000,01 TL – 1.000.000,00 TL 5.700,-TL
3.Derece 250.000,01 TL – 500.000,00 TL 4.700,-TL
4.Derece 100.000,01 TL – 250.000,00 TL 2.300,-TL
5.Derece 10.000,01 TL – 100.000,00 TL 2.200,-TL
6.Derece 5.000,01 TL – 10.000,00 TL 2.100,-TL
7.Derece 5.000,00 TL ve altı 2.010,-TL
Dereceler KAYIT ÜCRETLERİ TARİFESİ
Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri ile Yıllık Aidat Derecelerinin Kayıt Ücretleri 3.000,-TL

· Kayıt Ücreti dereceleri brüt asgari ücretin % 15’i olarak uygulanacaktır. Küsuratların tam tutara tamamlanması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

· Yıllık Aidatın 7.Derecesi 01.01.2024 tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücretin %10’u olarak uygulanacak olup, küsuratların tam tutara tamamlanması ve 4, 5, 6. derecelerin brüt asgari ücretin %10’un altında kalmaması için düzenleme yapılması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

· Banka ve Finans Kuruluşlarının şubeleri sermayelerine bakılmaksızın 1.Derece’ye kayıt edilecektir.

5174 sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu”

Madde: 24

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”

Dereceler

Madde: 12

Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2017-29965) Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.