Üye Aidatları

TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

FEV Derece Aidatı                       800,00 TL

01A Derece Aidatı                       700,00 TL

01B Derece Aidatı                       600,00 TL

01C Derece Aidatı                       600,00 TL

01D Derece Aidatı                       500,00 TL

02A Derece Aidatı                       450,00 TL

 

Munzam Aidat

Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı ‘nın binde 5‘i kadardır.

Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahının binde 5‘i kadardır.

Munzam Aidatın Tavanı 2022 yılı için; 16 Yaşından büyükler için brüt Asgari Ücretin Yarısının 20 katı 50.040,00 TL‘dir.

 

Aidat Ödemeleri 

  • Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
  • 2022 yılı için;
    • 1. taksit son ödeme tarihi  : 30 Haziran 2022
    • 2. taksit son ödeme tarihi  : 31 Ekim 2022

Geciken taksitler için gecikme zammı uygulanır.