Kosgeb

 

 1. Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine yönelik KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,

 2. İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması ve KOSGEB veri tabanına bilgilerin girilmesi,

 3. İşletmelere desteklerin verilmesi için, KOSGEB Destekleri ile ilgili bütün ön hazırlıkların tamamlanmasını sağlayarak destek başvuru dosyasını sorumluluk bölgesinde bulundukları KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezine iletilmesi,

 4. Firmalardan ve şahıslardan gelen İŞKUR kayıt taleplerini karşılamak,

 5. Üyelerin geliştirilmesine yönelik eğitim, fuar vb organizasyonları takip ederek üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,

 6. Kanun ve Mevzuat değişikliklerini takip ederek ilgili üyeleri bu değişiklikler konusunda bilgilendirmek,

 7. Sektörel araştırmaları takip ederek üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,

 8. Oda Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

 9. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

 10. Odada üye odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,

 11. Odanın sunduğu hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

 12. Odanın kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek,

 13. Üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

 14. Üyelere ve odanın hizmet kapsamında tanımlanan kamuya sunulan hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

 15. Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerine katılmak, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek,

 16. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları rapor etmekten sorumludur.