Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

1. Giriş

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) etkin kullanımını, üyelerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için temel bir araç olarak görüyoruz. Bu politika, ATSO’nun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki stratejik yönelimlerini, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için benimseyeceği ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Amaç ve Kapsam

Bu politika, ATSO’nun bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir dijital altyapı oluşturmayı amaçlar. Politika, tüm ATSO çalışanları, üyeleri ve hizmet sağlayıcıları için geçerlidir.

3. BİT Kullanım İlkeleri

3.1. Verimlilik ve Etkinlik: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, iş süreçlerini daha verimli ve etkin hale getirmek için kullanılması esastır. Tüm dijital dönüşüm projeleri, iş süreçlerini optimize etmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefler.

3.2. Güvenlik ve Gizlilik: ATSO, tüm dijital bilgi ve verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bilgi güvenliği politikaları çerçevesinde, veri gizliliği ve bütünlüğü korunur. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın kişisel bilgileri, yasal düzenlemelere uygun olarak korunur.

3.3. Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik: Bilgi ve iletişim teknolojileri, tüm kullanıcılar için erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. ATSO, dijital hizmetlere herkesin kolayca erişebilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar.

3.4. Yenilikçilik ve Sürekli Gelişim: ATSO, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yenilikçiliği teşvik eder ve sürekli gelişimi destekler. Yeni teknolojilerin entegrasyonu ve dijital yeniliklerin takibi, rekabetçi avantaj sağlamak için önceliklidir.

4. Dijital Dönüşüm Stratejileri

4.1. Altyapı ve Teknoloji Yatırımları: Modern ve güvenilir bir dijital altyapı oluşturmak için gerekli teknoloji yatırımları yapılır. Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler, ATSO’nun hizmet kalitesini artırmak için kullanılır.

4.2. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızın ve üyelerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için düzenli eğitim programları düzenlenir. Dijital okuryazarlık ve siber güvenlik farkındalığı artırılır.

4.3. Veri Yönetimi ve Analitiği: ATSO, veri yönetimi ve analitiğe büyük önem verir. Verilerin doğru, güvenilir ve anlık olarak analiz edilmesi, karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

4.4. Üyelerle İletişim ve Hizmetler: Dijital platformlar aracılığıyla üyelerimize kesintisiz ve hızlı hizmet sunmak temel hedefimizdir. Online hizmetler, mobil uygulamalar ve dijital iletişim kanalları, üyelerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmak için kullanılır.

5. Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi

5.1. Bilgi Güvenliği Politikası: ATSO, bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği politikaları geliştirir ve uygular. Bu politikalar, düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

5.2. Risk Yönetimi: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki riskler, sistematik olarak değerlendirilir ve yönetilir. Olası risklere karşı proaktif tedbirler alınır ve acil durum planları hazırlanır.

6. İzleme ve Değerlendirme

6.1. Performans İzleme: Bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarının uygulanması düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Performans göstergeleri belirlenir ve hedeflere ulaşma düzeyi sürekli takip edilir.

6.2. Geri Bildirim ve İyileştirme: Çalışanlarımızdan ve üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda, BİT politikaları ve uygulamaları sürekli olarak iyileştirilir. Bu süreçte, yenilikçi yaklaşımlar ve en iyi uygulamalar dikkate alınır.

Sonuç

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile üyelerimize ve topluma daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu politika, dijital dönüşüm yolculuğumuzda bize rehberlik edecek ve stratejik hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaktır. Tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz, bu politikanın uygulanmasında aktif rol alacak ve ATSO’nun dijital vizyonunu destekleyecektir.