Ticaret Sicil Servisi

 1. Yasal Sorumlulukları
  1. Ticaret Sicil Yönetmeliği”nin umumi hükümler kısmı A bendinde yazılı olan görevlerdir.
 2. Sistem Sorumlulukları
  1. Oda Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile yönetim temsilcisi ve akreditasyon ekibi başkanına rapor etmek,
  2. Kendi bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,
 1. Odanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,
 2. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
 3. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
 • Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerine katılmak, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek,
 • Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,
 1. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.