Kalite Politikamız

AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE POLİTİKASI

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarını çağın gerektirdiği modern yönetim anlayışıyla yerine getiren bir odadır.

Verdiği hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi şartlarını etkin bir şekilde uygulamaktadır. Bu çerçevede, kendini sürekli geliştirmeyi ve etkinliklerini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Örnek bir kurum olma vizyonuyla hareket eden Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

  1. Yasal Uyum ve Sorumluluk: 5174 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuata tam uyum içinde çalışarak, üyelerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir.
  2. ISO 9001 Kalite Yönetimi: Hizmet kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalır.
  3. TOBB Akreditasyon Sistemi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi şartlarını yerine getirerek, sektörde örnek bir kurum olma yolunda ilerler.
  4. Sürekli İyileştirme ve İnovasyon: İş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirir, iyileştirme fırsatlarını değerlendirir ve çağın gerektirdiği inovasyonları takip eder.
  5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Personelini sürekli olarak eğitir ve bilinçlendirir, böylece kalite standartlarını daha etkin bir şekilde uygular.
  6. Üye Memnuniyeti Odaklı Hizmet: Üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için hizmetlerini sürekli olarak gözden geçirir ve üyelerinden gelen geri bildirimlere önem verir.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, bu prensipler doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli olarak artırarak, üyelerine ve paydaşlarına daha etkin ve değerli bir kurum olma sözü verir.