Rayiç, Yaklaşık Maliyet Tespiti

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) olarak, kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan firmaların hak ediş aşamasında ihtiyaç duydukları özel malzemelerin piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespitini sağlamak amacıyla fatura tasdiki hizmeti sunmaktayız. Bu politika, ATSO’nun rayiç fiyat tespiti ve yaklaşık maliyet belirleme süreçlerini düzenlemekte ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen firmalara yol göstermektedir.

1. Fatura Tasdiki Süreci

1.1. Başvuru: Kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan firmalar, hak ediş aşamasında özel kalemlere giren malzemelerin faturalarını yazılı başvuruları ile odamıza tasdike getirdiklerinde, fatura tasdiki işlemi başlatılır.

1.2. Özel Malzeme Faturaları: Yapım işlerinde kullanılan ve Bayındırlık Birim Fiyatlarında yer almayan özel malzemeler yüklenici firma tarafından kuruma fatura edilir. Kurum, faturada geçen özel malzeme fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olup olmadığının tespiti için, yüklenici firmanın kesmiş olduğu faturayı odamıza tasdike getirdiğinde işlemler başlar.

1.3. Gerekli Belgeler: Piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespiti istenilen fatura, bir dilekçe ile beraber servisimize teslim edilir. Dilekçede, mala ait vasıf, özellikler, marka, model, ürün kodu ve toplam miktar gibi tanıtıcı bilgilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

2. Rayiç Fiyat Tespiti

2.1. Tespit Süreci: Rayiç fiyat tespitinde, piyasa araştırması yapılarak fatura edilen malzemenin fiyatının uygunluğu değerlendirilir. İncelemelerde, rayiç fiyat tespit esasları uygulanır ve tespit edilen fiyatların piyasa koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

2.2. Üretime İlişkin Tespitler: Eğer tespit edilmesi istenen husus bir üretime ilişkinse, fiyat tespiti üretimin yapıldığı yerin sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası tarafından yapılır.

3. Fatura İnceleme ve Onaylama

3.1. Uygunluk Kontrolü: Tasdik için getirilen faturalarda oda üyeliği zorunlu değildir ancak, fatura tasdik işlemleri yalnızca odamızın çalışma bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firmalar için yapılır.

3.2. Fatura Düzeltme: Araştırma neticesinde tespit edilen piyasa rayiç fiyatları faturada belirtilen fiyatlardan düşükse, faturanın tespit edilen fiyatlara çekilerek yeniden düzenlenmesi istenir. Düzeltilen fatura, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olduğu takdirde tasdik edilir.

4. Yaklaşık Maliyet Tespiti

4.1. Yaklaşık Maliyet Hesaplama: Yapım işlerinde kullanılacak malzemeler için yaklaşık maliyet tespiti yapılırken, piyasa araştırmaları ve mevcut rayiç fiyatlar dikkate alınır. Bu süreç, malzemelerin temin edileceği piyasa koşullarına ve güncel fiyat bilgilerine dayanarak yürütülür.

4.2. Detaylı Raporlama: Yaklaşık maliyet tespitinde, her bir malzemenin vasıfları, özellikleri, markası, modeli, ürün kodu ve miktarı gibi detaylı bilgiler kullanılarak kapsamlı bir maliyet raporu hazırlanır.

5. Sürekli Gelişim ve Şeffaflık

5.1. Bilgilendirme ve Eğitim: Üyelerimize ve başvuru sahiplerine rayiç fiyat tespiti ve fatura tasdiki süreçleri hakkında düzenli bilgilendirme ve eğitimler düzenleriz. Bu sayede, süreçlerin şeffaf ve anlaşılır olmasını sağlarız.

5.2. Geri Bildirim ve İyileştirme: Başvuru sahiplerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda, rayiç fiyat tespiti ve fatura tasdiki süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. Üyelerimizin memnuniyetini artırmak için en iyi uygulamaları benimseriz.

Sonuç

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarına yapım işi yapan firmaların hak ediş aşamasında ihtiyaç duydukları özel malzemelerin piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespiti ve yaklaşık maliyet belirleme süreçlerinde yanlarındayız. Üyelerimizin ve başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına hızlı, doğru ve şeffaf çözümler sunarak iş dünyasında rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu politika, odamızın hizmet kalitesini artırmak ve üyelerimize en iyi desteği sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilecektir.