AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, insan kaynakları yönetiminde liyakat, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerine tam anlamıyla bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. Çalışanlarımızı seçerken ve yönetirken bu temel prensiplere sadık kalıyoruz.

  1. Liyakat, Şeffaflık ve Hakkaniyet: Personel seçiminde liyakat, şeffaflık ve hakkaniyet prensipleri gözetilir. Yetenek ve deneyim, objektif kriterlere dayanarak değerlendirilir. İşe alımlar, terfiler ve ödüller bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.
  2. Katılımcı Yönetim Anlayışı: Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, katılımcı bir yönetim anlayışını benimseriz. Personelimizin görüş ve önerilerini önemser, yönetim süreçlerine dahil ederiz. Katılımcılığı teşvik eder ve kurum içi iletişimi güçlendiririz.
  3. Sürekli Gelişim ve Eğitim: Personelimizin sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla sürekli eğitim ve gelişim programları düzenleriz. Çalışanlarımızın yeteneklerini artırmak ve kariyerlerini ilerletmek için gerekli olanakları sağlarız.
  4. Etkinlikler ve Teambuilding: Çalışanlarımız arasındaki dayanışmayı artırmak, kurumsal kültürümüzü güçlendirmek ve motivasyonu yükseltmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve teambuilding aktiviteleri düzenleriz. Bu etkinlikler, kurum içi iletişimi artırarak iş birliğini destekler.
  5. Performans Yönetimi: Performans değerlendirmelerini düzenli olarak gerçekleştirir, çalışanlarımızın güçlü yanlarını belirler ve gelişim alanlarını tespit ederiz. Bu süreçte, objektif kriterlere dayalı bir değerlendirme sistemi benimseriz.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, insan kaynakları politikamızın temelinde çalışanlarımızın mutluluğu, gelişimi ve katılımı bulunmaktadır. Bu politika, kurumumuzu daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik taahhüdümüzü yansıtmaktadır.