İnsan Kaynakları Politikası

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) olarak, insan kaynakları yönetiminde liyakat, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerine tam anlamıyla bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. Çalışanlarımızı seçerken ve yönetirken bu temel prensiplere sadık kalıyoruz. İnsan kaynakları politikamızın temelinde, çalışanlarımızın mutluluğu, gelişimi ve katılımı bulunmaktadır. Bu politika, kurumumuzu daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik taahhüdümüzü yansıtmaktadır.

1. Liyakat, Şeffaflık ve Hakkaniyet

1.1. Personel Seçimi: Personel seçiminde liyakat, şeffaflık ve hakkaniyet prensipleri gözetilir. Yetenek ve deneyim, objektif kriterlere dayanarak değerlendirilir. İşe alım sürecinde, adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri dikkate alınarak adil bir değerlendirme yapılır.

1.2. Terfi ve Ödüllendirme: İşe alımlar, terfiler ve ödüller bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir. Çalışanlarımızın performansı objektif kriterlerle değerlendirilir ve hak ettikleri takdir ve ödüllerle motive edilmeleri sağlanır.

2. Katılımcı Yönetim Anlayışı

2.1. Görüş ve Öneriler: ATSO olarak, katılımcı bir yönetim anlayışını benimseriz. Personelimizin görüş ve önerilerini önemser, yönetim süreçlerine dahil ederiz. Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratırız.

2.2. Kurum İçi İletişim: Katılımcılığı teşvik eder ve kurum içi iletişimi güçlendiririz. Düzenli olarak yapılan toplantılar ve geri bildirim mekanizmaları sayesinde çalışanlarımızın kurum içi süreçlere aktif katılımını sağlarız.

3. Sürekli Gelişim ve Eğitim

3.1. Eğitim Programları: Personelimizin sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla sürekli eğitim ve gelişim programları düzenleriz. Çalışanlarımızın yeteneklerini artırmak ve kariyerlerini ilerletmek için gerekli olanakları sağlarız.

3.2. Kariyer Gelişimi: Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmaları için rehberlik ve mentorluk programları sunarız. Onların profesyonel gelişimini desteklemek için kişisel gelişim ve mesleki eğitim olanakları sunarız.

4. Etkinlikler ve Teambuilding

4.1. Dayanışma ve Motivasyon: Çalışanlarımız arasındaki dayanışmayı artırmak, kurumsal kültürümüzü güçlendirmek ve motivasyonu yükseltmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve teambuilding aktiviteleri düzenleriz. Bu etkinlikler, kurum içi iletişimi artırarak iş birliğini destekler.

4.2. Sosyal Etkinlikler: Kurum içinde düzenlenen sosyal etkinlikler ve organizasyonlar, çalışanlarımızın birbirleriyle daha iyi kaynaşmasını sağlar ve iş ortamındaki huzuru artırır.

5. Performans Yönetimi

5.1. Performans Değerlendirmeleri: Performans değerlendirmelerini düzenli olarak gerçekleştirir, çalışanlarımızın güçlü yanlarını belirler ve gelişim alanlarını tespit ederiz. Bu süreçte, objektif kriterlere dayalı bir değerlendirme sistemi benimseriz.

5.2. Geri Bildirim: Performans yönetimi sürecinde, çalışanlarımıza sürekli ve yapıcı geri bildirimler vererek gelişimlerini destekleriz. Başarılarını takdir eder, gelişim alanlarında rehberlik ederiz.

Sonuç

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, insan kaynakları politikamızın temelinde çalışanlarımızın mutluluğu, gelişimi ve katılımı bulunmaktadır. Bu politika, kurumumuzu daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Çalışanlarımızın başarısı, ATSO’nun başarısının anahtarıdır ve bu bilinçle hareket ederek tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeye devam edeceğiz.