İnsan Kaynakları Birimi

Yasal Sorumlulukları

18.05.1983 tarih ve 83/6620 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1.9.1983 günü yürürlüğe giren Personel Yönetmeliği’ne uygun olarak personelle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Sistem Sorumlulukları

1.Tespit edilmiş işe alma esaslarına göre bölümlerin talep ettiği özellikte personelin alınması için dışarıdan müracaatların yapılmasını sağlayacak işlemleri “İşe Alma Prosedürü”ne uygun şekilde yürütmek.

2.Odamızda çalışan veya yeni işe başlayacak tüm personelin resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili evraklarının toplanmasını ve başvuruların yapılmasını sağlamak.

3.İşe yeni alınan personelin oryantasyon eğitimini organize etmek.

4.Personel Sicil Dosyalarının oluşturulması ve dosyaların muhafaza edilmesini sağlamak.

5.Aylık ücret bordrosu, yıllık ücretli izin bordrosu, sigorta bordrosu, ikramiye bordrosu gibi ücretlerin ödenmesine esas dokümanları hazırlamak.

6.Personelin izin kağıtlarını, personel ve eş ile çocuklarına ait sevk kağıtlarını düzenlenmek.

7.Değişen işletme koşulları ve şartları ile, Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon sistemi gereklilikleri doğrultusunda gerekli dokümanların oluşturulmasını, iptal edilmesini, revize edilmesini sağlamak.

8.Personel performanslarının artırılmasına yönelik olarak “Personel Performans Değerlendirme Prosedürü”ne uygun olarak performans değerlendirmesini, değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirme ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.

9.Üyelerden gelen öneri, şikayet ve anket sonuçlarından personel ile ilgili olanların çözümlenmesini sağlamak.

10.Personelin geliştirilmesine yönelik olarak gerekli eğitimleri araştırmak, eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve eğitim kayıtlarını tutmak.