Oda Sicil Birimi

Yasal Sorumlulukları

12.09.2005 TARİH ve 25934 SAYILI RESMİ GAZETE’de yayınlanan “Oda Muamelat Yönetmeliği”nin 5. Maddesinden 74. Maddesine kadar yazılı olan görevlerdir.

Sistem Sorumlulukları

1. Oda Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

2. Kendi bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,

3.Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

4.Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,

5. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

6. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

7. Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerine katılmak, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek,

8.Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

9. Odaya yapılan ödemelerin tahsilatlarını yapmak,

10. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.