Kayıt Süreci

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ve şahsın 1. sınıf (Bilanço Usülüne göre) defter tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46. Maddesi, Yönetmeliğin 43. Maddesine istinaden tacir bir ticaret unvanıbelirlemelidir.

Anonim Şirket

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Anonim şirketler asgari 50.000,00 TL. sermaye (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.) ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 1,00 TL. olmadır.

 

Limited Şirket

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Limited şirketler asgari 10.000,00 TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 25,00 TL. olmadır.

 

Şube Kuruluşu

Şube Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği 118. Madde: (1) Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir.

(2) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri ve unvanları merkeze gönderme yapılarak, bulundukları yerin müdürlüğüne tescil olunur.