Dış Ticaret

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) olarak, üyelerimize dış ticaret alanında en iyi hizmeti sunma ve global ticaret ağında daha etkin bir rol almalarını sağlama amacıyla Dış Ticaret Birimimiz önemli görevler üstlenmektedir. Dış Ticaret Birimimiz, üyelerimizin dış ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak, onları bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Dış Ticaret Birimimizin Görev ve Sorumlulukları:

  1. Bilgi ve Destek: Üyelere dış ticaret, gümrük ve kambiyo mevzuatı ve operasyon süreçleriyle ilgili bilgi ve destek vermek.
  2. Araştırma ve Analiz: Sektörel araştırmalar ve analizler yapmak.
  3. Stratejik Planlama: Projelerde aktif görev alarak stratejik planlamada kullanılacak raporları oluşturmak.
  4. Mevzuat Takibi: İthalat, ihracat mevzuatını ve global gelişmeleri takip etmek, üyeleri bilgilendirmek ve gerektiğinde uygulamaya dönüştürmek.
  5. Yazışma Yönetimi: Faaliyet konularında iç ve dış yazışmaları yapmak ve yönetmek.
  6. Proje Yönetimi: Üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi ve dış ticaret faaliyetlerinin artırılmasına yönelik projelerin oluşturulması, yönetilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  7. Kredi ve Hibe Takibi: Dış ticaretle ilgili kredi ve hibe projelerini bilmek, takip etmek ve üyelere duyurmak.
  8. Doküman Yönetimi: Değişen işletme koşulları ve şartları ile, Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon sistemi gereklilikleri doğrultusunda gerekli dokümanların oluşturulmasını, iptal edilmesini ve revize edilmesini sağlamak.
  9. Öneri ve Şikayet Yönetimi: Üyelerden gelen öneri, şikayet ve anket sonuçlarından dış ticaret ile ilgili olanların çözümlenmesini sağlamak.

Dış Ticaret Birimimiz, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin uluslararası pazarlarda daha etkin olmalarını sağlamak, dış ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak ve üyelerimize gerekli bilgi ve desteği sunmak için sürekli olarak çalışmaktadır. Üyelerimizin küresel ticaret ağında rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ticaret ilişkileri kurmalarına yardımcı olmak için kendimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz.