Bilgi İşlem

a. ODAMIZ’ın bilgisayar ve destek ekipmanlarını çalışır durumda tutmak, çıkan problemlere müdahale etmek,

b. Bilgisayar ve destek ekipmanlarının bakım talimatları ve bakım planlarını hazırlamak,

c. Bilgisayar ve destek ekipmanlarının bakımlarını yapmak/yaptırmak,

d. Bilgi Güvenliği Risk Analizi’ni yapmak, gerekli tedbirleri alarak riskleri ortadan kaldırmak,

e. AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI çalışanlarının bilgisayar ve yazılımların kullanımı ile ilgili eğitilmesini sağlamak,

f. Akreditasyon sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki analizleri yapmak ya da analizler için görevlendirilen personele destek vermek,

g. Üye bilgilerinin tutulduğu database’lerin ve kritik öneme sahip yazışmaların düzenli olarak yedeklerini almak,

h. Kullanılan bilgisayar, destek ekipmanları ve yazılımların güncellenmesini sağlamak,

i. Bilgi-İşlem alt yapısı satın alma faaliyetlerinde teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri toplamak, teklifleri teknik yeterlilik açısından değerlendirmek ve Genel Sekreter onayına sunmak,

j. Onaylanmış satın alma tekliflerinin satın almasını gerçekleştirmek, satın alınan ürünleri teknik yeterlilik açısından kontrol edip onayını vermek, uygun olmayan ürünlerin iadesini sağlamak,

k. WEB sayfasının güncel durumda tutulmasını sağlamak,

l. İşe yeni başlayan personeli AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI Bilgisayar Kullanım Politikası hakkında bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek,

m.Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

n. Odanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,

o. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

p. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

q. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

r. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.