Bilgi İşlem

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) olarak, üyelerimize ve çalışanlarımıza en kaliteli hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda Bilgi İşlem Birimimiz, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ve güvenliği konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Bilgi İşlem Birimimiz, odamızın dijital altyapısını koruyarak ve geliştirerek iş süreçlerimizin kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.

Bilgi İşlem Birimimizin Görev ve Sorumlulukları:

 1. Ekipman Yönetimi: Odamızın bilgisayar ve destek ekipmanlarını çalışır durumda tutmak, çıkan problemlere müdahale etmek ve hızlı çözümler üretmek.
 2. Bakım Planlaması: Bilgisayar ve destek ekipmanlarının bakım talimatları ve bakım planlarını hazırlamak, düzenli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 3. Bakım Uygulaması: Bilgisayar ve destek ekipmanlarının bakımlarını yapmak veya yaptırmak, ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 4. Bilgi Güvenliği: Bilgi Güvenliği Risk Analizi yapmak, gerekli tedbirleri alarak riskleri ortadan kaldırmak ve güvenli bir bilgi işlem ortamı oluşturmak.
 5. Eğitim: Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarının bilgisayar ve yazılımların kullanımı ile ilgili eğitilmesini sağlamak, teknolojiye hakim bir çalışma ortamı oluşturmak.
 6. İstatistiki Analiz: Akreditasyon sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki analizleri yapmak veya analizler için görevlendirilen personele destek vermek.
 7. Veri Yedekleme: Üye bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının ve kritik öneme sahip yazışmaların düzenli olarak yedeklerini almak.
 8. Güncellemeler: Kullanılan bilgisayar, destek ekipmanları ve yazılımların güncellenmesini sağlamak, en son teknoloji ve yazılım güncellemelerinin uygulanmasını temin etmek.
 9. Satın Alma Teknik Şartnameleri: Bilgi-işlem altyapısı satın alma faaliyetlerinde teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri toplamak, teknik yeterlilik açısından değerlendirmek ve Genel Sekreter onayına sunmak.
 10. Satın Alma Yönetimi: Onaylanmış satın alma tekliflerinin satın almasını gerçekleştirmek, satın alınan ürünleri teknik yeterlilik açısından kontrol etmek, uygun olmayan ürünlerin iadesini sağlamak.
 11. Web Yönetimi: Odamızın web sayfasının güncel durumda tutulmasını sağlamak, üye ve ziyaretçilerin doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek.
 12. Yeni Personel Eğitimi: İşe yeni başlayan personeli ATSO Bilgisayar Kullanım Politikası hakkında bilgilendirmek ve gerekli eğitimleri vermek.
 13. Uygunsuzluk Analizi: Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak, çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek.
 14. Stratejik Hedefler: Odanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak, hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmak.
 15. Üye Problemleri Çözümü: Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak, nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli şartları saptamak.
 16. Kalite Kontrol: Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.
 17. Kalite Kayıtları: Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek.
 18. Görev Raporlama: Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

Bilgi İşlem Birimimiz, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nın dijital dönüşüm sürecini destekleyerek, bilgi teknolojilerinin güvenli ve etkin kullanımını sağlamaya devam edecektir. Üyelerimize ve çalışanlarımıza en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştirmeye ve yenilikleri takip etmeye devam ediyoruz.