K Türü Yetki Belgeleri

 

K YETKİ BELGESİ VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 
K1, K2, K3 türü yetki belgelerinin vizesi için istenen belgeler ve gerekli şartları aşağıda tanımlanmıştır…
K1 Yetki Belgesi
  • Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı (sermayenin asgari 10.000 TL olması gerekir)(Oda kayıt suretinde yazmaması durumunda ilgili odadan sermaye yazısı alınacak)
  • Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait)
  • Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
  • Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
  • Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
  • Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
  • Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
  • Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)
K2 Yetki Belgesi
Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı
Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)
K3 Yetki Belgesi
Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı (sermayenin asgari 5.000 TL olması gerekir)(Oda kayıt suretinde yazmaması durumunda ilgili odadan sermaye yazısı alınacak)
Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait)
Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, vergi kaydının bulunduğu ilde belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Odalarımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Yetki Belgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Nakliyeci değilim, ticari amaçla mal taşımıyorum belge almam gerekir mi?
TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği içeriğinde 39 adet belge olup, bunlardan birisi K2 Yetki Belgesidir ki; Yönetmelikte geçen hali şöyledir: K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu açıklama, kendi ticari araçlarıyla kendi ürün ya da mallarını taşıyanlar demektir ki. K2 Yetki Belgesi alınması zorunludur!
Şirketime kayıtlı araçla kendi malımı taşıyorum, araç boş kaldığında bazen komşularım talep ettiğinde irsaliye veya faturası olduğu takdirde hatır için başkasının malını da taşıdığım oluyor.
Kendi iştigal konunuz dışında başkasının malını taşımanız ve o anda denetime denk gelmeniz halinde, taşıma işinden gelir elde ettiğiniz varsayılır. Bu sizin K1 yetki belgesi sahibi olmanızı gerektirir. K2 Yetki belgeniz olsa bile, yapılan taşımanın niteliğine uymaması sebebiyle cezalandırılırsınız.
Gerçek anlamda vergi mükellefiyim yani şahıs firmasıyız, yetki belgesine başvurdum çıkmak üzere, bu arada ileri bir tarihte şirket kuracağız. Belgem geçersiz mi sayılacak?
Hayır, belge aldığınız tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari %25 oranında hisseye sahip olmanız suretiyle, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi, yeni oluşturulan tüzel kişilik adına düzenlenebilecek, diğer bir deyimle devredilebilecektir. Ancak tüzel kişi olarak, yönetmelikte yetki belgesi için öngörülen şartların yerine getirilmesi istenecektir.
Şirketimizin ortağına ait araç var, bu aracı şirketimizin kendi işlerinde kullanıyoruz. K2 yetki belgesi için başvurduk. Ortağımıza ait bu aracı şirketimiz için alınacak yetki belgesine kaydettirmek istiyoruz, mümkün mü?
Mümkün değildir. Şirket ortağınızın aracını öncelikle şirket adına kayıt ve tescil ettirmesi, ondan sonra yetki belgenizin eki taşıt belgesine ilave edilmesi için girişimde bulunması söz konusudur.
K2 belgesinin tanımında, ticari olarak kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlar diyor. Aracımızın ruhsatında hususi yazıyor, yine de K2 kapsamına giriyor muyuz?
Tanımda geçen ticari kelimesinden yanılgıya düşülmesin. Şirket aktifine kayıtlı bir araç olması anlamında kullanılmıştır. Ruhsatta geçen ticari ve hususi ifadeleri K2 belgesinde bir şey ifade etmez. Ticari yazması şartı yoktur, ihtiyaridir. Ayrıca araç/araçların taşımacılık faaliyetinden gelir elde edilirse, ruhsatta ticari yazması zorunludur. Aracın K2 Yetki Belgesine girmesi için ana kriterlerden birisi de ruhsatta cinsinin, kamyon/kamyonet olmasıdır.
Şahıs firmasıyım kamyonetim var. K2 belgesi almak istemiyorum, denetimde benim vergi mükellefi olduğumu nerden anlayacaklar ve nasıl ceza kesebilecekler, mümkün müdür?
Vergi mükellefi olmayan ama ruhsatta kamyonet yazan taşıta sahip çok insan vardır. Siz diyorsunuz ki: Benim şahsıma ait firmam var vergi mükellefiyim, denetim anında benim vergi mükellefi olup olmadığımı mı araştıracaklar da ona göre mi ceza uygulanacak. Bizce, bu detayları düşünmeyin sadece şunu unutmayın deriz. Denetimde aracınızda size ya da başkasına ait ticari emtia görüldüğünde yetki belgesi olmadan taşımacılık yapıldığına karar verilecektir. Ayrıca 26/a bendine göre hem ruhsat sahibi hem de taşınan malın sahibine cezai müeyyide uygulanacaktır.
Finansal kiralama yani leasing imkanıyla firmamıza kamyonet almayı düşünüyoruz, K2 yetki belgesi işlemleri nasıl yapılacak?
Finansal kiralama yoluyla sahip olunan araçlar 2009 yılı ortalarına kadar özmal araç kabul ediliyordu ve rahatlıkla yetki belgelerine eklenebiliyordu. Yenilenen yönetmelikle artık maalesef bu tür araçlar özmal araç kabul edilmediğinden dolayı, sözleşme bitim tarihine kadar işlem yapılamıyor.
Babamız sahip olduğu çekicisi ile nakliyecilik yapıyordu, geçenlerde vefat etti. Ailede en büyükleri benim ve babamın işini devam ettirmek istiyorum, yetki belgesini devir alabilirmiyim?
Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 180 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 180 günlük süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Ama bu arada taşımacılık faaliyetine kaldıkları yerden devam edebilirler.
Aracımın taşıma kapasitesi denk gelmediği için lojistik firmasıyla anlaştım onların belgesi altında iş alıyorum. Fakat bu aralar işler durgunlaştığından istediğim kadar iş gelmiyor. Bir firma daha buldum ama onlar nakliye ambarı farklı ve işleri de farklı, aracımı oradan da gösterip arada bir iş alırım diye düşünüyorum. Mümkün müdür?
KTY madde 26: Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir, der. Bu nedenle aracınızı aynı anda farklı yetki belgeleri altında çalıştıramazsınız.
Eşim ve kızımla beraber kafes içinde yazlığa götüreceğimiz kedimizi otobüs şirketi almadı. Ufacık evcil kedi üstelik kafesinde ayağının dibinde gidecek, yasak mıdır?
Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.
İki adet Doblo aracımız var, ikisininde ruhsatları farklı. Birinde kamyonet diğerinde hususi oto yazıyor, ne yapmamız gerekir?
Bir taşıtın K2 yetki belgesine kaydedilebilmesi için yük taşıma niteliğinde olması ve ruhsatta cinsinin kamyon veya kamyonet olması gerekir.
Adi ortaklık yapısı olan firmamıza K1 yetki belgesi almak istedik, alamazsınız dendi, neden?
Adi ortaklıklara sadece B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi verilir. Bunun dışında ki yetki belgelerini alabilmenin şartı: Gerçek ya da tüzel vergi mükellefi olmaktır.
Yetki belgemiz var, taşıt kartlarımız, sürücülerin tüm belgeleri ne isterseniz hepsi tamam fakat İnegöl’de şoföre denetim elemanları taşıt kartı yok diye 500 TL ceza kesmiş. Aracın kartı olduğunu sistemden gördüğü halde ne diye kesilir ki?
Yapılan cezai uygulama Karayolu Taşıma Kanunu’nın 26/d bendine istinaden, yasanın 7. maddesinin 2. fıkrasına aykırı davranmaktan kaynaklanmıştır. Yasa’da “taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır” şeklindedir. KTY de ise 29. madde de “Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.” der. Yorumlarsak: Yetki belgesiyle birlikte her araç için düzenlenen taşıt kartının aslı, araçta bulundurulmak zorundadır.
Oto kurtarıcılarımız var ve K1 yetki belgesi almamızın zorunlu olduğunu söylediler ve ayrıca tüzel firma olduğumuzdan dolayı da araçlarımızın 75 ton taşıma kapasitesine sahip olması gerekiyormuş, şimdi bu kapasiteyi dolduramıyoruz diye belge alamayacak mıyız? işimizi nasıl devam ettireceğiz?
Oto kurtarıcıları için istisnalar vardır. Firmanızda ki araçların tamamı kurtarıcı türünden araçlar ise kapasite şartı aranmaz. Ancak K1 yetki belgenize kamyon ya da kamyonet türü normal ve kurtarıcı özelliğine sahip olmayan bir aracı ilave ettirmek istediğinizde, kapasite şartı o an aranmaya başlanır.
 
Kamyon ve kamyonet olmak üzere oniki tane aracımızla K1 yetki belgesine başvurduk, geri çevirdiler. Aracın bir tanesi 20 yaşından büyük olmaz dendi oysa komşumuzun nerdeyse 22 yaşında ki aracına belge alındı. Bize niçin olmaz deniyor?
K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Tüzel firmalarda ancak, asgari kapasiteyi 20 yaşını geçmeyen araçlarla sağladıktan sonra 20 yaşından büyük aracı ekleyebilirsiniz. Hatta faaliyetiniz esnasında diyelim ki bir aracınız 20 yaşını doldurdu. Yerine muhakkak daha yeni bir aracı ilave ettirmeniz gerekir. Aksi halde K1 yetki belgenizin iptali dahi söz konusu olur ve bu arada yeni bir araç ilave ettirdikten sonra 20 yaşını dolduran aracı da rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz.
Kendi işimizde kullandığımız birçok araç var ve önceden K2 yetki belgesi almıştık. Fakat araçlarımızın çoğu gittikleri yerden boş dönüyorlar ve imkanımız olsa dönerken taşıyabilecekleri ve başkasına ait mallar oluyor. Ekstra gelir getirsin diye düşünüyoruz, nasıl bir yol izlememiz lazım?
Şahıs firması veya tüzel firma olarak K1 yetki belgesi alabilmenin şartı olan 25-75 ton taşıma kapasitesine sahip araçlarınız varsa ve firmanızın faaliyet konuları içinde taşımacılık hizmetleri veya benzeri mevcutsa, K2 yetki belgenizi K1 yetki belgesine değiştirmek üzere Bakanlığa başvurabilirsiniz. Kısaca, Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkının ödenmesi kaydıyla yetki belgeniz değiştirilir.
Kardeşimin şahıs firması olarak maliyeye kaydı ve K1 yetki belgesi var. Rahatsızlığı nedeniyle işe çıkamıyor, ben ağabeyi olarak onun belgesiyle işi devam ettirmek istiyorum, bana devredebilir mi?
Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile önceden tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadır.
Şirketimiz ortakları arasında bir tane ve dışardan yetki ve görev verdiğimiz bir tane olmak üzere imza sirkülerinde adı geçen iki yabancı uyruklu var; Yetki belgesi almak için başvurduğumuzda Bakanlık genelge ile belirleyecek dendi halen ne yapacağız belli değil, nasıl bir yol izlememiz gerekir?
KTY’nin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; “Yetki belgesi almak isteyen yabancılardan istenecek belgeler Bakanlıkça bir genelge ile ayrıca belirlenir.” hükmü gereği; Yabancı ortaklı tüzel kişiliklerin, temsil ve ilzama yetkili olanları dahil olmak üzere söz konusu tüzel kişiliğin ortağı yabancı uyruklu gerçek kişilerden müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği dışında herhangi bir belge istenilmeden yetki belgesi taleplerinin karşılanmaktadır.
Dernek ve vakıf için K2 yetki belgesi almak istedik, Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları şarttır deniyor. Bunların hiçbirisine kaydımız yok, alternatifi yok mudur?
B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen dernek, sendika, spor kulübü, vakıf ve benzeri kuruluşların ilgili resmi mercilerden bu statülerini kanıtlayan yazılı belge almaları halinde; istenen o tür belgelerin yerine kabul görecek ve diğer şartlar ve belgeler de sağlanmışsa, talep edilen yetki belgesi hak sahibi adına düzenlenecektir.
Vergi mükellefi değilim, çiftçiyim. Hususi bir kamyonetim var. K2 Belgesi almak zorunlu mu ve bir de araca mı alınıyor bu belge yoksa her kullanıcıya farklı bir belge almak zorunda mıyım?
Yetki belgeleri, vergi mükellefleri içindir. Hususi kamyonetinizle, vergi mükelleflerine ait ticari emtiaları taşımayınız. Bu amaçla kullandığınız sürece ne aracınız ne de aracınızı kullanan sürücülerden herhangi bir belge istenmez. Diğer konu K2 yetki belgesi araca alınmaz, vergi mükellefinin adına alınır, araçlar için taşıt kartı düzenlenir, yetki belgesinin eki olan taşıt belgesine kaydedilir.
Hususi kamyonum var. Hiçbir şekilde yük bulundurmadıgım halde bugün kantara çektiler ve aracın boş olduğunu gördüler. Buna rağmen ehliyetimin ve ruhsatımın fotokopisini aldılar ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan 2000 tl ceza gelecegini söylediler K belgem yok diye. Fakat hususi kullanıyorum, bu ceza gerçekten gelir mi? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Kamyonu otomobil niyetine kullandığınıza inanmamış görünüyorlar. Vergi mükellefiyseniz ve kamyon bu mükellefiyete kayıtlıysa uygulama doğrudur.