Kapasite Raporu Nedir :

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi
müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite Raporu Başvurusu ve Ücretleri

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için KarsTicaret ve Sanayi Odası’na üye olmak zorunludur.
İşyeri adresi değişikliklerini Ticaret Siciline bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmeyecektir.
Kapasite raporu başvurusu, 2 nüsha “Kapasite Raporu Müracaat Formu” doldurularak, istenen belgelerle Kapasite Raporu Birimine yapılır.
Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan ücretsiz elde edilebilmektedir.
Kapasite Raporu Müracaat Formu ve gerekli evraklar için tıklayınız..

Kapasite Raporu Ücreti

Kapasite Raporu Toplam Ücreti: 1200,00 TL

Akbank Bakanlıklar Şubesi (IBAN: TR350004600153888000069072),
Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi (IBAN: TR140001200131100016000038),
Vakıfbank Merkez Şubesi (IBAN: TR210001500158007293586413), hesap numaralarının birisinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına 350,00 TL onay harcı yatırılarak, dekontu başvuru esnasında ibraz edilecektir.
Ayrıca;

Odamız veznesine 800 TL (Eksper Ücreti Dahil) Kapasite Raporu hizmet bedeli yatıtılacaktır.

Kapasite Raporunun Hazırlanma Süresi

Firma Kapasite Raporu Müracaat Formunu doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Raporu Birimince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar.

Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne gönderilir.

TOBB Onaylı Kapasite Raporundan Tasdikli Suret Verilmesi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor İstanbul Sanayi Odası’nda muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alırlar.

Tasdik Fiyatı (Her yılın Ocak ayında değişir): 50,00 TL