6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.

 

 

KURUMUN ADI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

YER

HÜKÜMET BİNASI KAT:4 / AĞRI

TARİH

13/01/2016

HABER KONUSU

SANAYİ SİCİL BELGESİ YILLIK İŞLETME
CETVELİNİN VERİLMESİ

FAALİYETİ YÜRÜTEN KURUM

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                   SANAYİ SİCİL BELGESİ
YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

        6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili
“Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.

Yıllık
İşletme Cetveli bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla
gönderilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir.

       Yıllık İşletme Cetvelini yazılı olarak
vermek isteyen işletmeler; örneğini İl Müdürlüklerimizden temin edecekleri
yıllık işletme cetvelini doldurarak elden ya da posta yoluyla Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü Erzurum Cad. Hükümet Binası Kat:4 / Ağrı adresine
vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

         Yıllık işletme cetvelini elektronik
ortamda vermek isteyen işletmelerin ise; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi” veya “https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/”
adresinden başvuru yapabilir

         Yıllık İşletme Cetvellerinin bu yıl
en geç 29 Nisan 2016 Cuma gününe kadar verilmesi gerekmekte olup, Yıllık
İşletme Cetvellerini zamanında vermeyen ve eksik-yanlış beyanda bulunan
işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

           Sanayi işletmeleri tereddüt edilen
hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir
veya (0 472) 215 17 65 – 215 23 65 nolu telefonlarımızdan bilgi ve yardım
alabilirler.

 

 

HABER VEREN YETKİLİNİN ADI SOYADI İMZASI

 

Ayşegül
SORGUÇ

Bilim,
Sanayi ve Teknoloji               İl
Müdürü