İletişim Politikası

Haberleşme Yayın Politikamız

Üyelerini dünya ve ülke özelinde hazırlanmış ekonomik raporlar, iş istatistikleri, iş birliği teklifleri ile teşviklerden haberdar etmek için yeni teknolojinin getirdiği iletişim olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyayı üyelerinin gelişimi için kullanan bir kurumdur.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini takip edip kullanarak üyelerine ve paydaşlarına katma değer sağlayan, bilgi güvenliği ve kullandığı teknolojilerin risk değerlendirmelerini yapan, acil durum önlemleri alan bir kurumdur.