Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini takip edip kullanarak üyelerine ve paydaşlarına katma değer sağlayan, bilgi güvenliği ve kullandığı teknolojilerin risk değerlendirmelerini yapan, acil durum önlemleri alan bir kurumdur.