6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN DUYURUSU

 

Sayın Üyelerimiz,

03/08/2016 tarih ve 6736 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun gereği 30/06/2016 tarihi(bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan aidat borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuruların 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza yapılması gerekmektedir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

Detaylı Bilgi İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspxhome=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2016%2F08%2F20160819.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2016%2F08%2F20160819.htm