AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Sınır Ticaret Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi Başvuruları 01 Eylül ve 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasına yapılacaktır.
Başvurmak isteyen esnaf ve tacirlerimiz (firma yetkilisi bizzat kendisi başvuracaktır.) Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasına başvurarak başvuru formlarını ve Sınır Ticaret Ürün Listesini alabilmektedir.
TÜM ESNAF VE TACİRLERİMİZE DUYURULUR.

Saim ALPASLAN
Yönetim Kurulu Başkanı